Berlin’e hoş geldiniz

Almanya’da yaşamak için Berlin’e geldiniz. Hızlı bir şekilde Almanca öğrenmek ve burada eğitim imkanı veya iş bulmak istiyorsunuz.

Şimdi tavsiye ve bilgi çok önemlidir. Berlin'de kendinizi evde hissetmeniz için size yardımcı olmak istiyoruz, bunun için burada iş ve eğitim ile ilgili bazı önemli bilgileri bir araya getirdik.

İlk bilgileri ve tavsiyeleri buradan alırsınız:

Welcome centre Berlin
Counselling centre at the Berlin representation for integration
Berlin’s refugee policies
Federal Republic of Germany: Federal bureau for migration and refugees (BAMF)


Çalışma ve Eğitim

İşinizde bir yer edinmeniz, eğitim almanız, çalışmanız ya da iş bulmanız önemlidir.

Berlin'de entegrasyon ve dil kursları

Almanca dilini çabucak öğrenmek ve yeni etkinliklerle tanışmak yeni hayatınız için önemlidir. Almanca ve entegrasyon kursları Berlin'de çeşitli eğitim kurumları tarafından düzenlenmektedir.

Buradan bilgi alabilirsiniz:

Sprachkurse
WDB Suchportal

Eğitim ve mesleki gelişim

Bir işte çalışabilmeniz için genellikle önce eğitim almanız veya daha fazla mesleki gelişim faaliyetine katılmanız gerekir. Yüksek öğrenim de bir seçenek olabilir.
Bununla ilgili daha fazla bilgi için:

Berlin.de - Anerkennung
Anerkennung in Deutschland
BQ-Portal
HWK Berlin - Anerkennung

 
 

Berlin Mesleki Eğitim Veri Tabanı -
www.wdb-berlin.de Berlin’de mesleki eğitimler için bilgi ve tekliflerin bulunması

Berlin Mesleki Eğitim Veri Tabanı’nın web sitesi, mesleki gelişim konusunda tarafsız, bağımsız ve ücretsiz olarak kapsamlı bilgiler sunar. Aşağıdaki bilgiler sizin özellikle ilginizi çekebilir:

Berlin’de eğitime ve istihdama yönelik tavsiyeler (Berliner Beratung zu Bildung und Beruf)

Bildungsberatung in Berlin
Frauenberatungsstellen

Seçilen güncel destekleme programları

Mesleki eğitimin desteklenmesi için Berlin ve ülke çapındaki fırsatlar hakkında bilgi

WDB Berlin - Förderprogramme

Berlin’de kalifiye iş gücü ihtiyacı

WDB Berlin - Berliner Zukunftsfelder

Destekleyici araçlar

WDB Berlin'in kalbi, Berlin ve Brandenburg için WDB arama portalındaki mesleki gelişim teklifleridir www.wdb-suchportal.de.

- 36.000’den fazla eğitim olanağı
- Branşlar ve meslekler için 1.100’den fazla teklif sağlayıcı
- Kısa süreli seminerler
- Katılım aşamaları içeren e-öğrenme modülleri
- Daha uzun süreli yeniden eğitimler

WDB Berlin bilgi merkezinde veya Berlin danışma merkezlerinde yardım alabilirsiniz:
WDB-Hotline:  030 28384239, E-mail: info@wdb-berlin.de

Berlin Mesleki Eğitim Veri Tabanı; Entegrasyon, Çalışma ve Sosyal İşler Senatosu tarafından desteklenmekte olup bir proje olarak EUROPUBLIC GmbH Services reklam ajansı tarafından yönetilmektedir.

 
 

Tekliflerin aranması