Witamy w Berlinie

Przyjechali Państwo do Berlina z zamiarem zamieszkania w Niemczech. Chcecie szybko nauczyć się języka niemieckiego, zdobyć tutaj zawód lub znaleźć pracę.

Porady i informacje są teraz dla Państwa bardzo ważne. Chcemy Wam pomóc w tym, żebyście szybko poczuli się w Berlinie jak w domu i podsumowaliśmy kilka ważnych informacji na temat pracy i kształcenia.

Pierwsze informacje i porady można uzyskać tutaj:

Welcome centre Berlin
Counselling centre at the Berlin representation for integration
Berlin’s refugee policies
Federal Republic of Germany: Federal bureau for migration and refugees (BAMF)


Praca i kształcenie

Najważniejszym jest uregulowanie spraw zawodowych, zdobycie zawodu, podjęcie studiów lub znalezienie pracy.

Kursy integracyjne i językowe w Berlinie

Ważnym dla nowego życia jest szybkie poznanie języka niemieckiego i zaznajomienie się z nowym otoczeniem. Kursy języka niemieckiego i kursy integracyjne są organizowane w Berlinie przez wiele instytucji edukacyjnych.

Informacje na ten temat można uzyskać tutaj:

Sprachkurse
WDB Suchportal

Wykształcenie i doskonalenie zawodowe

Zanim będziecie Państwo mogli podjąć pracę, czasami koniecznym okazuje się zdobycie zawodu lub udział w kursach doskonalenia zawodowego. Alternatywą mogą być również studia.
Dalsze informacje na ten temat można uzyskać tutaj:

Berlin.de - Anerkennung
Anerkennung in Deutschland
BQ-Portal
HWK Berlin - Anerkennung

 
 

Bank danych o kształceniu zawodowym w Berlinie -
www.wdb-berlin.de

Znajdowanie informacji i oferty o kształceniu zawodowym w Berlinie

Strona internetowa banku danych o kształceniu zawodowym w Berlinie udostępnia obiektywne, niezależne od oferentów i bezpłatne informacje na temat 

kształcenia zawodowego. Następujące informacje mogą być dla Państwa szczególnie interesujące:

Berlińskie doradztwo w zakresie szkolenia i zawodu

Adresy z Kraju Związkowego Berlin wspieranych, bezpłatnych poradni w zakresie szkolenia zawodowego

Bildungsberatung in Berlin
Frauenberatungsstellen

Wybrane aktualne programy wsparcia

Informacje o możliwościach uzyskania pomocy finansowej na kształcenie zawodowe w Berlinie i na terenie całego kraju

WDB Berlin - Förderprogramme

Zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych w Berlinie

Wskazówki odnośnie aktualnego rozwoju i zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych na berlińskim rynku pracy

WDB Berlin - Berliner Zukunftsfelder

Supporting instruments

Główną częścią WDB Berlin są oferty szkolenia zawodowego w wyszukiwarce WDB dla Berlina i Brandenburgii www.wdb-suchportal.de.

- Ponad 36.000 aktualnych ofert kształcenia
- Ponad 1.100 oferentów ze wszystkich branż i zawodów
- Krótkie seminaria
- Moduły E-Learningu z wymaganymi okresami obecności
- Długoterminowe przekwalifikowania

Można skorzystać z pomocy w biurze informacyjnym WDB Berlin lub w poradniach berlińskich:
WDB-Hotline:  030 28384239, E-mail: info@wdb-berlin.de

Bank danych o kształceniu zawodowym w Berlinie jest wspierany ze środków senatu przeznaczonych na integrację, pracę i sprawy społeczne, a jako projekt jest nadzorowany przez agencję reklamową EUROPUBLIC GmbH Services.

 
 

Wyszukiwanie ofert