Witamy w Berlinie

Przyjechali Państwo do Berlina z zamiarem zamieszkania w Niemczech. Chcecie szybko nauczyć się języka niemieckiego, zdobyć tutaj zawód lub znaleźć pracę.

Porady i informacje są teraz dla Państwa bardzo ważne. Chcemy Wam pomóc w tym, żebyście szybko poczuli się w Berlinie jak w domu i podsumowaliśmy kilka ważnych informacji na temat pracy i kształcenia.

Pierwsze informacje i porady można uzyskać tutaj:

Centrum powitalne Berlin

Link: Willkommenszentrum

Poradnia u pełnomocnika ds. integracji w Berlinie

Link: Integrationsberatung Berlin

Berlin - Polityka w sprawie uchodźców

Link: Flüchtlingspolitik Berlin

Republika Federalna Niemiec: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
/Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców/

Link: BAMF/Willkommen

Praca i kształcenie

Najważniejszym jest uregulowanie spraw zawodowych, zdobycie zawodu, podjęcie studiów lub znalezienie pracy.

Kursy integracyjne i językowe w Berlinie

Ważnym dla nowego życia jest szybkie poznanie języka niemieckiego i zaznajomienie się z nowym otoczeniem. Kursy języka niemieckiego i kursy integracyjne są organizowane w Berlinie przez wiele instytucji edukacyjnych.
Informacje na ten temat można uzyskać tutaj:

Link: Sprachkurse
WDB Suchportal

Wykształcenie i doskonalenie zawodowe

Zanim będziecie Państwo mogli podjąć pracę, czasami koniecznym okazuje się zdobycie zawodu lub udział w kursach doskonalenia zawodowego. Alternatywą mogą być również studia.
Dalsze informacje na ten temat można uzyskać tutaj:

Link: Willkommenszentrum/arbeit-und-bildung

Kursy doskonalące są oferowane przez różne instytucje i uniwersytety ludowe (w j. niemieckim: Volkshochschulen).
Oferty można znaleźć w wyszukiwarce internetowej banku danych o szkoleniach zawodowych Berlina:

WDB Suchportal

Nostryfikacja zagranicznych świadectw ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych

Jeżeli ukończyli już Państwo w kraju swojego pochodzenia szkołę lub też zdobyli Państwo zawód lub ukończyli studia i chcecie, żeby świadectwa i dyplomy uzyskały nostryfikację w Niemczech, to tutaj można uzyskać wszelkie informacje na ten temat:

https://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung

https://www.anerkennung-in-deutschland.de

https://www.bq-portal.de

Link: Styleguide_V13dig.pdf

https://www.hwk-berlin.de/ausbildung