Bank danych o kształceniu zawodowym w Berlinie – www.wdb-berlin.de

Znajdowanie informacji i oferty o kształceniu zawodowym w Berlinie

Strona internetowa banku danych o kształceniu zawodowym w Berlinie udostępnia obiektywne, niezależne od oferentów i bezpłatne informacje na temat kształcenia zawodowego. Następujące informacje mogą być dla Państwa szczególnie interesujące:

Berlińskie doradztwo w zakresie szkolenia i zawodu

- Adresy z Kraju Związkowego Berlin wspieranych, bezpłatnych poradni w zakresie szkolenia zawodowego

Link: Bildungsberatung Berlin

Link: Frauenberatungsstellen

Wybrane aktualne programy wsparcia

- Informacje o możliwościach uzyskania pomocy finansowej na kształcenie zawodowe w Berlinie i na terenie całego kraju

Link: WDB Berlin/Förderprogramme

Zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych w Berlinie

- Wskazówki odnośnie aktualnego rozwoju i zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych na berlińskim rynku pracy

Link: WDB Berlin/Berliner-Zukunftsfelder

Instrumenty wsparcia

- Interaktywne narzędzia wspomagające w rozpoznaniu zapotrzebowania na zdobycie kwalifikacji

Link: WDB Berlin/Meine-Lernziele

Główną częścią WDB Berlin są oferty szkolenia zawodowego w wyszukiwarce WDB dla Berlina i Brandenburgii www.wdb-suchportal.de .

- Ponad 36.000 aktualnych ofert kształcenia
- Ponad 1.100 oferentów ze wszystkich branż i zawodów
- Krótkie seminaria
- Moduły E-Learningu z wymaganymi okresami obecności
- Długoterminowe przekwalifikowania
- Korzystanie z aplikacji (wpisać kod QR)

Strona internetowa jest wyłącznie w języku niemieckim. Można skorzystać z pomocy w biurze informacyjnym WDB Berlin lub w poradniach berlińskich:
WDB-Hotline: 030 28384235; E-Mail: info@wdb-berlin.de

Bank danych o kształceniu zawodowym w Berlinie jest wspierany ze środków senatu przeznaczonych na integrację, pracę i sprawy społeczne, a jako projekt jest nadzorowany przez agencję reklamową EUROPUBLIC GmbH.