به برلین خوش آمدید

شما به برلین آمده اید تا در آلمان زندگی کنید. شما می خواهید زبان آلمانی را به سرعت یاد بگیرید و می خواهید در اینجا یک دوره آموزشی یا یک شغل پیدا کنید.

اکنون مشاوره و اطلاعات، بسیار مهم هستند.
ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا به سرعت برلین را خانه خود حس کنید، و برخی اطلاعات مهم را درباره موضوع کار و آموزش، برای شما در اینجا گردآوری کرده ایم.

اطلاعات اولیه و مشاوره را از اینجا دریافت می کنید:

مرکز خوش آمدگویی برلین

Link: Willkommenszentrum

مرکز مشاوره نزد مسئولان یکپارچگی برلی

Link: Integrationsberatung Berlin

سیاست برلین برای پناهندگان

Link: Flüchtlingspolitik Berlin

جمهوری فدرال آلمان: اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)

Link: BAMF/Willkommen

کار و آموزش

مهم است که فرد از نظر شغلی تثبیت شود، یک دوره آموزشی، یک دوره تحصیل در دانشگاه را آغاز کند و یا یک شغل برای خود پیدا کند.

دوره های یکپارچگی و زبان در برلین

یادگیری سریع زبان آلمانی و آشنا شدن با اتفاقات جدید، برای زندگی جدید شما مهم است. دوره های آلمانی و یکپارچگی در برلین، از سوی مراکز مختلف آموزشی برگزار می شوند.
اطلاعات مربوطه را در اینجا ببینید:

Link: Sprachkurse
WDB Suchportal

آموزش و آموزش تکمیلی

پیش از آنکه بتوانید در یک شغل کار کنید، اغلب لازم است که یک دوره آموزشی را سپری کنید یا در یک آموزش حرفه ای تکمیلی شرکت کنید. تحصیل در دانشگاه نیز می تواند یک گزینه باشد.
اطلاعات بیشتر را می توانید از اینجا دریافت کنید:

Link: Willkommenszentrum/arbeit-und-bildung

برنامه های مربوط به آموزش تکمیلی وجود دارند که از سوی موسسه های مختلف و مدارس بزرگسالان ارائه می شوند.
آنها را در پایگاه جستجوی بانک اطلاعات آموزش تکمیلی برلین ببینید:

WDB Suchportal

تایید مدارک و صلاحیت های شغلی خارجی

شما در کشور زادگاه خود قبلا یک دیپلم مدرسه گرفته اید یا یک دوره آموزشی یا یک دوره تحصیلی در دانشگاه را به پایان برده اید و می خواهید این مدارک را در آلمان به تایید برسانید.
درباره گزینه ها، می توانید از اینجا اطلاعات دریافت کنید:

https://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung

https://www.anerkennung-in-deutschland.de

https://www.bq-portal.de

Link: Styleguide_V13dig.pdf

https://www.hwk-berlin.de/ausbildung